REKLAMACJE I ZWROT:

ZWROT:

Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia przesyłki odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z wysyłką towaru do Sklepu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres: ml.projectdml@gmail.com.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Klientowi Produktu.

W razie wykonania prawa odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.REKLAMACJE :

Sklep ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktu wolnego od wad.

Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności Produktu z treścią zamówienia niezwłocznie po dostarczeniu Produktu. W przypadku wystąpienia wad produktu, Klient ma prawo złożenia reklamacji.

Klient zobowiązany jest do zgłoszenia wad Produktu niezwłocznie po ich wykryciu.

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie protokołu zgłoszenia reklamacji  oraz wysłanie go na adres e-mail ml.projectdml@gmail.com lub na adres sklepu ml.project Dorota Mglej-Leśniak, os. Osiedle Na Stawach 3/27, 34-200 Sucha Beskidzka.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności, zakres żądania reklamacyjnego oraz dane kontaktowe składającego reklamację.

Niewielkie odstępstwa wyglądu zakupionych towarów od zdjęć poglądowych nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji.

Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w możliwie najkrótszym terminie nie później jednak niż do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Sklep zwraca się o dokonywanie zwrotu towarów uwzględniając konieczność starannego ich opakowania.  


ADRES ZWROTU:

Towar należy zwrócić na adres:
ML.PROJECT DOROTA MGLEJ-LEŚNIAK
Rynek 11
34-200 Sucha Beskidzka

Towar należy przesłać w oryginalnym pudełku wraz z rachunkiem w nienaruszonym stanie, bez śladów użytkowania oraz z oryginalnymi metkami. Koszt przesyłki zwrotu ponosi klient. Sklep nie przyjmuje paczek na koszt adresata oraz za pobraniem.

Załączniki: